Spis szkółSobotnia szkoła języka polskiego sióster Dominikanek w ŻółkwiDyrektor szkoły s.Sara. Nauczyciele: s . Mateusza Trynda, s. Juwencja,s.Sara. w szkole uczą się 275 dzieci. Szkoła działa z 1995 roku. Szkoła bierzy każdego roku udział w konkursie "Znasz li ten kraj". Często organizowane wyjazdy do Polski. Chodzą tam dzieci z Żółkwi, Starej Skwarzawy i Kulikowa.Spis uczniów

  • 1. Nazar Worocanko
  • 2. Wowa Szarko
  • 3. Jan Piejko

Żółkiew, ul.Ivana Franka 


Spis nauczycieli:

  • s.Mateusza Trynda