Spis szkółSkoła sobotnia Towarzystwa Kultury Polskiej "Polonia" w obwodzie DonieckimW celu nauczania i popularyzacji języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej „Polonia” działa sobotnia szkola, która  była założona w 2004 roku w Makiejewce, w siedzibie byłej miejskiej, a obecnie obwodowej organizacji „Polonia”. Otwarcie szkoły jak i towarzystwa „Polonia” ciasno było związane z założeniem dziecięcego zespołu pieśni i tańca „Niespodzianka”.
Szkoła sobotnia  na początku była przyznaczona tylko dla dzieci. Członkowie zespołu „Niespodzianka” oprócz  prób z tańca i śpiewu z zadowoleniem uczestniczyli w zajęciach z języka polskiego w sobotę. Nauczanie było pomocnym w doskonaleniu repertuaru, który składał się z piosenek polskich.W dodatku dzieci zapoznawały się z poezją polską i uczestniczyły w konkursach recytatorskich w kraju i w Polsce.
Póżniej zespół „Niespodzianka” urósł  do teatru „Zielony Gagatek”, a lekcje z języka polskiego wciąż odbywały się. Dzieciom towarzyszyli rodzice, tak urodziła się grupa dorosłych.Z czasem chętnych w różnym wieku do nauki przybywało.
Teraz w szkole sobotniej są  3 grupy: grupa młodszej szkoły; grupa starszej szkoły; grupa dorosłych.
Szkoła sobotnia Towarzystwa Kultury Polskiej „Polonia” łączy nie tylko osoby polskiego pochodzenia, ale także wszystkich tych, którzy są  zainteresowani kulturą i językiem polskim.
Swoje umiejętności zdobyte w szkole sobotniej dzieci i osoby dorosłe doskonalą w podróżach po Polsce. Poziom języka polskiego naszych dzieci jest wysoko oceniany w konkursach recytatorskich na Ukrainie i w Polsce. Ostatnio w szkole sobotniej działa nowy kierunek – poetyckie i literackie spotkania. Nie tylko język łączy ludzi, ale także  organizowanie świąt rodzinnych, kościelnych  i państwowych. Uczestnicy szkoły uczą się robić na przykład  ozdoby świąteczne i więcej zapoznają się z kulturą Polski.Spis uczniów

  • - Lista jest pusta -

86114 Ukraina, m. Makiejewka, obwód Doniecki, ul. Czerniowiecka, 8


Spis nauczycieli:

  • Maria Erdman