Spis szkółPolska Macierz Szkolna na BiałorusiStowarzyszenie \\\"Polska Macierz Szkolna\\\" zostało reaktywowane na terenie Białorusi 3 grudnia 1995 roku na zebraniu nauczycieli języka polskiego, rodziców i działaczy oświatowych. Za główny i jedyny cel obrano \\\"...szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim...\\\".


Spis uczniów

  • 1. Marek Marecki
  • 2. KATARZYNA bORYS
  • 3. SergIUSZ J
  • 4. Maciej Kilian
  • 5. Ludmila burlewicz
  • 6. irena czerniak
  • 7. Igor kavetski

ul. Horodniczańska 40 Grodno Białoruś 230025

Spis nauczycieli:

  • Michał M