Spis szkółOgólnokształcąca Szkoła Średnia nr 3 w MościskachInwestycja zrealizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Senatu RP (umowa szczegółowa do umowy wieloletniej z dnia 30.04.1997 zawarta w dniu 07.05.1999r., umowy z dn. 24.03.2000, 15.05.2001, oraz 08.04.2002).

Mościska są miasteczkiem położonym na Ukrainie, ok. 12 kilometrów od granicy z Polską. Powiat mościski zamieszkuje liczna ludność polskiego pochodzenia, kultywująca narodowe tradycje i posługująca się w życiu codziennym językiem polskim.

Inicjatywa budowy szkoły z nauczaniem w języku polskim powstała w roku 1995 w środowisku miejscowej Polonii, która reprezentowana jest przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział w Mościskach.
Istniała pilna potrzeba zapewnienia właściwych warunków nauki dla ok. 250 dzieci pochodzenia polskiego, które do tej pory uczyły się w 6 salach lekcyjnych, w starym, zagrzybionym budynku.
Ponieważ starania u miejscowych władz o przydzielenie terenu pod budowę szkoły okazały się nieskuteczne, w roku 2000 zakupiono na własność Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Mościskach budynek po byłych koszarach wojskowych (wzniesiony w 1939 r.) w celu jego adaptacji na potrzeby szkoły.Spis uczniów

  • - Lista jest pusta -

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 3 w Mościskach
adres: 81300 Mościska, ul. Sahajdacznoho 9, obwód Lwowski, Ukraina 
tel./fax /803234/ 41075 
Teresa Teterycz – dyrektor


Spis nauczycieli:

  • Jaś Kowalski
  • lila pryszlak