Spis szkółOgólnokształcąca Szkoła Średnia nr 3 w Iwano-FrankowskuOgólnokształcąca Szkoła nr 3  w Iwano-Frankiwsku była kiedyś klasztorem sióstr Urszulanek.
W szkole uczą się dzieci 26 narodowości. Szkoła współpracóje z różnymi placówkami edukacyjnymi w Polsce i na Ukrainie, zwłaszcza z Konsulatem RP we Lwowie, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku z kinem Lumier. Dyrektorem szkoły jest pani Świetlana Dołgowa. Szkoła bierze aktywny udział w różnych imprezach sportowych i kulturalnych miasta. Uczniowie szkoły uczestniczą w Olimpiadach i różnych konkursach. W szkole panuje bardzo miła atmosfera, bardzo aktywne życie, wesełość, radość i duma za swoją szkołę. W szkole pracuje największa ilość nauczycieli skierowanych przez ORPEG z Polski.Spis uczniów

  • 1. Danuta Stefanko
  • 2. Mariana Raczkiewicz

76018, m.Iwano-Frankowsk, ul.Iwana Franka 14

tel.0342-75-05-58


Spis nauczycieli:

  • Igor Baczkur