Spis szkółKulturalno-Oświatowe Centrum im.Karoliny LanckorońskiejPolska szkoła im. Karoliny Lańckoronskiej powstała w 2008 rpku przy Towarzystwie Pomocy Polakow \"Wielkie Serce\". Członkowie Towarzystwa postanowili, że skoła ma uczyć ich dzieci i wnuków języka polskiego, kultury, tradycji, historii oraz geografii Polski i tego wszystkiego, co było zakazane za czasów sowieckich.rnrnObecnie w szkołe są 4 klasy po 12 osób. 80% z nich mają polskie pochodzenie. rnrnUczniowie chodzą na lekcje języka polskiego, literatury, narodoznawstwa, wiedzy o społeczeństwie i matematyki. Uczniowie chętnie biorą udział w kółkach zainteresowań śpiewu i choreografii.Spis uczniów

  • 1. Eugenia Stefaszko

adres


Spis nauczycieli:

  • Tatiana Biłyk