спіс школ



Szkoła dla dzieci i absolwentów
Polska szkoła im. Karoliny Lańckoronskiej powstała w 2008 rpku przy Towarzystwie Pomocy Polakow \"Wielkie Serce\". Członkowie Towarzystwa postanowili, że skoła ma uczyć ich dzieci i wnuków języka polskiego, kultury, tradycji, historii oraz geografii Polski i tego wszystkiego, co było zakazane za czasów sowieckich.rnrnObecnie w szkołe są 4 klasy po 12 osób. 80% z nich mają polskie pochodzenie. rnrnUczniowie chodzą na lekcje języka polskiego, literatury, narodoznawstwa, wiedzy o społeczeństwie i matematyki. Uczniowie chętnie biorą udział w...

Ogólnokształcąca Szkoła nr 3 w Iwano-Frankiwsku była kiedyś klasztorem sióstr Urszulanek. W szkole uczą się dzieci 26 narodowości. Szkoła współpracóje z różnymi placówkami edukacyjnymi w Polsce i na Ukrainie, zwłaszcza z Konsulatem RP we Lwowie, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku z kinem Lumier. Dyrektorem szkoły jest pani Świetlana Dołgowa. Szkoła bierze aktywny udział w różnych imprezach sportowych i kulturalnych miasta. Uczniowie szkoły uczestniczą w Olimpiadach i różnych...
Inwestycja zrealizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Senatu RP (umowa szczegółowa do umowy wieloletniej z dnia 30.04.1997 zawarta w dniu 07.05.1999r., umowy z dn. 24.03.2000, 15.05.2001, oraz 08.04.2002). Mościska są miasteczkiem położonym na Ukrainie, ok. 12 kilometrów od granicy z Polską. Powiat mościski zamieszkuje liczna ludność polskiego pochodzenia, kultywująca narodowe tradycje i posługująca się w życiu codziennym językiem polskim. Inicjatywa budowy szkoły z nauczaniem w języku polskim powstała w...

Stowarzyszenie \\\"Polska Macierz Szkolna\\\" zostało reaktywowane na terenie Białorusi 3 grudnia 1995 roku na zebraniu nauczycieli języka polskiego, rodziców i działaczy oświatowych. Za główny i jedyny cel obrano \\\"...szerzenie oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim...\\\".



HISTORIA POWSTANIA POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY W BORYSŁAWIU Historia powstania Polskiej Sobotniej Szkoły sięga roku 1993. Szkoła zaczęła funkcjonować przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej nr 3. Wybór właśnie tej szkoły też nie był przypadkowy. Do II wojny światowej w tym budynku mieściło się polskie gimnazjum. Zajęcia w Polskiej Szkole na początku odbywały się w soboty w 4 salach Szkoły Ogólnokształcącej nr 3. Pierwszym dyrektorem Szkoły była Maria Dąbrowska (rok później założyła pierwsze w Borysławiu Polskie...

Szkoła sobotnia przy Centrun Związku Polaków na Podoliu
W celu nauczania i popularyzacji języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej „Polonia” działa sobotnia szkola, która była założona w 2004 roku w Makiejewce, w siedzibie byłej miejskiej, a obecnie obwodowej organizacji „Polonia”. Otwarcie szkoły jak i towarzystwa „Polonia” ciasno było związane z założeniem dziecięcego zespołu pieśni i tańca „Niespodzianka”. Szkoła sobotnia na początku była przyznaczona tylko dla dzieci. Członkowie zespołu „Niespodzianka” oprócz prób z tańca i śpiewu...

Dyrektor szkoły s.Sara. Nauczyciele: s . Mateusza Trynda, s. Juwencja,s.Sara. w szkole uczą się 275 dzieci. Szkoła działa z 1995 roku. Szkoła bierzy każdego roku udział w konkursie "Znasz li ten kraj". Często organizowane wyjazdy do Polski. Chodzą tam dzieci z Żółkwi, Starej Skwarzawy i Kulikowa.

Informacje Lwowska szkoła średnia, założona w 1816 roku we Lwowie. Początkowa jej nazwa: "Lwowska Szkoła trywialna u św. Marii Magdaleny" Opis Lata 1816-1918 Założenie Szkoły nr 10 we Lwowie jest ściśle związane z Kościołem pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Jedynym źródłem do skreślenia historii Szkoły im. św. Marii Magdaleny od jej założenia aż do roku 1874 są katalogi szkolne, gdyż żadnych innych zapisów nie ma. Biorąc więc za podstawę katalogi szkolne i polegając na krótkim zapisku w kronice parafii...

Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowiepowstało w 1991 roku jako społeczna pozarządowa organizacja. Cel działalności- odrodzenie świadomości mieszkających na Słobożańszczynie Polaków, ich duchowości, tradycji, zwyczajów, kultury. Formy działalności: - Poznawanie języka, historii Polski, tradycji, zwyczajów i kultury polskiego narodu - Sprzyjanie wykładaniu języka polskiego w ogólnokształcących szkołach oraz wyższych uczelniach miasta Charkowa i obwodu - Wydanie polskojęzycznej...