Multimedia

Współczesna Kultura Polska w kilku obrazach

W obliczu procesów globalizacji, które obejmują niemal wszystkie dziedziny naszego życia,
polska kultura ma szansę zachować podmiotowość i kreatywność, a zarazem odrębność na
arenie międzynarodowej. Zachowanie własnej, wielowątkowej, niepowtarzalnej i pluralistycznej tożsamości kulturowej jest wyzwaniem dla wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, ale przede wszystkim tych rozsianych po świecie. Kultura pełni rolę integracyjną, służy dialogowi i integracji społeczeństw, jednoczy wszystkich Polaków na całym świecie. Ogromne znaczenie dla zachowania i rozwijania wartości w polskiej kulturze ma polskie wychodźstwo, emigracja XIX i XX wieku.