Materiały do nauki o Polsce

Pobierz PDF Kategoria: Kultura
Literatura - współczesna kultura polska

Początkowy okres literatury współczesnej jest sporny. Zdaniem historyków współczesność w polskiej literaturze należy liczyć od roku 1918 czyli od czasu odzyskania niepodległości. Większość krytyków i historyków przyjmuje jednak, że jest to rok 1945...
Pobierz PDF Kategoria: Kultura
Teatr - współczesna kultura polska

Wielcy twórcy teatru polskiego szukali sprzyjających warunków by łamać konwenanse i stereotypy. Ich teatr określano często teatrem awangardowym, antyteatrem - sami artyści unikali określenia teatr absurdu i groteski. Działalność Jerzego Grotowskiego (1933-1999), ...
Pobierz PDF Kategoria: Kultura
Film - współczesna kultura polska

Wybitni twórcy polskiego kina wywodzą się spośród wykładowców i absolwentów Szkoły Filmowej w Łodzi (powstała w 1948 roku). Łódzka szkoła wykształciła...
Pobierz PDF Kategoria: Kultura
Muzyka - współczesna kultura polska

Pierwszym twórcą muzyki współczesnej określono już Karola Szymanowskiego (1880-1937), który w swojej twórczości sięgał do folkloru podhalańskiego zarówno przy balecie Harnasie, Kantacie Stabat Mater czy fortepianowych Mazurkach...
Pobierz PDF Kategoria: Kultura
Sztuka - współczesna kultura polska

Rozkwit Polskiej Szkoły Plakatu znanej na świecie przypada na lata siedemdziesiąte. Wybitnymi twórcami plakatu byli Henryk Tomaszewski (1914-2005), Waldemar Świerzy, Jan Lenica (1928-2001), Jan Młodożeniec (1929- 2000). Twórczość tych wybitnych artystów okazała się ponadczasowa...