Materiały do nauki o Polsce

Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Turystyka

Polska od wielu lat w rankingach najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Europie plasuje się bardzo wysoko. To wszystko dzięki niezwykłej różnorodności przyrodniczej kraju a także długiej i bogatej historii...
Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Gospodarka

Obecny rozwój gospodarczy  Polski należy rozpatrywać w kontekście transformacji politycznej i ustrojowej rozpoczętej w 1989 r. Po II wojnie światowej przez prawie 50 lat Polska była pod silnymi wpływami Związku Radzieckiego, należała do bloku państw socjalistycznych. Gospodarka...
Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Osadnictwo

Sieć osadniczą w Polsce tworzą wsie i miasta. Wieś jest osadą, w której podstawowym źródłem utrzymania ludności jest rolnictwo, natomiast miasta to osiedla, którym nadano prawa miejskie i gdzie ludność zatrudniona jest w zawodach poza rolniczych, czyli w usługach i przemyśle...
Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Ludność

Potencjał ludnościowy Polski to 38,5 mln ludzi i 29. miejsce w świecie. Dla porównania, Brazylia liczy 184 mln ludzi, tj. 5 razy więcej. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 122 osoby/km². Rejony największej koncentracji to poza dużymi miastami obszary Polski centralnej i południowej...
Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Środowisko przyrodnicze

Zasadniczy wpływ na klimat Polski ma położenie geograficzne, czyli położenie w strefie klimatów umiarkowanych, w Europie Środkowej, gdzie ścierają się masy powietrza polarnomorskiego, napływające znad Atlantyku, z masami powietrza polarno-kontynentalnego z Azji...
Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Położenie

Polska znajduje się na półkuli północnej i wschodniej, w centralnej części Europy. Położenie matematyczno-geograficzne wyznaczają skrajne punkty; na północy Przylądek Rozewie, na południu szczyt Opołonek w Bieszczadach, na wschodzie kolano Bugu, a na zachodzie kolano Odry...