Study materials for Poland

Download PDF Kategoria: Historia
Polska Piastów

Tereny na których rozgrywały się dzieje naszego narodu, obejmowały mniej więcej obszary należące dziś do państwa polskiego. Od północy ograniczone Morzem Bałtyckim, od południa górami, Sudetami i Karpatami, na zachodzie sięgające po rzekę Odrę, na wschodzie...

Download PDF Kategoria: Historia
Polska Jagiellonów

Wraz z zejściem w 1370 r. Ze sceny historycznej Kazimierza Wielkiego wygasła główna linia Piastów, tron polski objęli sprzymierzeni i skoligaceni z Piastami Andegawenowie Węgierscy – król Ludwik Węgierski i jego córka Jadwiga. Zagrożenie ze strony Zakonu...
Download PDF Kategoria: Historia
Rzeczpospolita Obojga Narodów

Pierwsza wolna elekcja odbyła się wiosną 1573 roku. O tron polski postanowili walczyć: władca Moskwy Iwan IV Groźny, książę Ernest Habsburg i brat króla Francji Henryk. Zwyciężył ten ostatni, ale nie był to wybór szczęśliwy. Król nierozumiejący kraju, którym przyszło...
Download PDF Kategoria: Historia
Polska w niewoli

Przełom wieku XVIII i XIX przyniósł nadzieje na odzyskanie niepodległości związane z sukcesami militarnymi Napoleona Bonaparte. Utworzone we Włoszech przez Józefa Wybickiego i gen. Henryka Dąbrowskiego oddziały Legionów Polskich walczyły w wielu...
Download PDF Kategoria: Historia
Najjaśniejsza Rzeczpospolita

Już w październiku 1918 r. polskie oddziały zaczęły rozbrajanie żołnierzy niemieckich i austriackich. W listopadzie  powstał pierwszy polski rząd tymczasowy pod przewodnictwem socjalisty Ignacego Daszyńskiego. Po powrocie do Polski Józefa Piłsudskiego, komendantowi...
Download PDF Kategoria: Historia
Polska odzyskuje suwerenność

Wybory, które odbyły się 4 VI 1989 r. przyniosły zwycięstwo „Solidarności”. Oczywiste stało się, że PZPR nie jest w stanie sprawować władzy przy tak zdecydowanym oporze społeczeństwa. Parlament wybrał co prawda gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta, jednak kandydat...
Download PDF Kategoria: Historia
Polska pod dominacją sowiecką

Chociaż wojna skończyła się zwycięstwem koalicji antyhitlerowskiej, jednak Polska tylko formalnie należała do obozu zwycięzców. Stało się tak za przyczyną Związku Sowieckiego...