Materiały do nauki o PolscePobierz PDF Położenie
Kategoria: Geografia

   Polska znajduje się na półkuli północnej i wschodniej, w centralnej części Europy. Położenie matematyczno-geograficzne wyznaczają skrajne punkty; na północy Przylądek Rozewie, na południu szczyt Opołonek w Bieszczadach, na wschodzie kolano Bugu, a na zachodzie kolano Odry.
Konsekwencją rozciągłości równoleżnikowej ok. 10 jest zróżnicowanie czasu słonecznego, które wynosi 40 minut między wschodem i zachodem. W Polsce obowiązuje czas urzędowy  : letni –strefa czasu wschodnioeuropejskiego i zimowy – strefa czasu środkowoeuropejskiego. Konsekwencją rozciągłości południkowej ok. 5,5° są różnice w długości trwania dnia i nocy. W lecie na północy dzień jest o godzinę dłuższy niż na południu.
    Położenie fizycznogeograficzne na styku Europy Zachodniej i Europy Wschodniej wpływa na cechy przejściowości wielu elementów środowiska przyrodniczego. Geologicznie obszar Polski znajduje się na styku trzech wielkich struktur tektonicznych budujących Europę. Większość terytorium to niziny należące do Niżu Środkowoeuropejskiego, na południu –góry Karpaty i Sudety. Pod względem hydrologicznym obszar Polski znajduje się w Zlewisku Morza Bałtyckiego, w dorzeczach Wisły, Odry i rzek pobrzeża bałtyckiego. Położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych i w Europie Środkowej decyduje o klimacie określanym jako przejściowy[między morskim a kontynentalnym], ciepły, umiarkowany. Klimat ma wpływ na warunki geobotaniczne, Polska leży w strefie lasów mieszanych, przez nasz kraj przebiegają granice zasięgów drzew liściastych i iglastych.
    Polska ma bardzo korzystne położenie komunikacyjne, bowiem przez nasz kraj przechodzą ważne szlaki tranzytowe łączące Europę Wschodnią z Europą Zachodnią. Sprzyja temu nizinne ukształtowanie powierzchni kraju. Duże znaczenie mają trasy tranzytowe z Europy Zachodniej do państw nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii, z uwagi na ich przynależność do Unii Europejskiej. Położenie nad Bałtykiem również umożliwia kontakty drogą wodną z wieloma krajami świata.
    Natomiast niekorzystne jest nasze położenie geopolityczne, odzwierciedlone w wielu bolesnych wydarzeniach historycznych, czyli Polska istniejąca między potęgami europejskimi– Rosją i Niemcami.