Materiały do nauki o Polsce

Pobierz PDF Kategoria: Historia
Polska Piastów

Tereny na których rozgrywały się dzieje naszego narodu, obejmowały mniej więcej obszary należące dziś do państwa polskiego. Od północy ograniczone Morzem Bałtyckim, od południa górami, Sudetami i Karpatami, na zachodzie sięgające po rzekę Odrę, na wschodzie...

Pobierz PDF Kategoria: Historia
Polska Jagiellonów

Wraz z zejściem w 1370 r. Ze sceny historycznej Kazimierza Wielkiego wygasła główna linia Piastów, tron polski objęli sprzymierzeni i skoligaceni z Piastami Andegawenowie Węgierscy – król Ludwik Węgierski i jego córka Jadwiga. Zagrożenie ze strony Zakonu...
Pobierz PDF Kategoria: Historia
Rzeczpospolita Obojga Narodów

Pierwsza wolna elekcja odbyła się wiosną 1573 roku. O tron polski postanowili walczyć: władca Moskwy Iwan IV Groźny, książę Ernest Habsburg i brat króla Francji Henryk. Zwyciężył ten ostatni, ale nie był to wybór szczęśliwy. Król nierozumiejący kraju, którym przyszło...
Pobierz PDF Kategoria: Historia
Polska w niewoli

Przełom wieku XVIII i XIX przyniósł nadzieje na odzyskanie niepodległości związane z sukcesami militarnymi Napoleona Bonaparte. Utworzone we Włoszech przez Józefa Wybickiego i gen. Henryka Dąbrowskiego oddziały Legionów Polskich walczyły w wielu...
Pobierz PDF Kategoria: Historia
Najjaśniejsza Rzeczpospolita

Już w październiku 1918 r. polskie oddziały zaczęły rozbrajanie żołnierzy niemieckich i austriackich. W listopadzie  powstał pierwszy polski rząd tymczasowy pod przewodnictwem socjalisty Ignacego Daszyńskiego. Po powrocie do Polski Józefa Piłsudskiego, komendantowi...
Pobierz PDF Kategoria: Historia
Polska odzyskuje suwerenność

Wybory, które odbyły się 4 VI 1989 r. przyniosły zwycięstwo „Solidarności”. Oczywiste stało się, że PZPR nie jest w stanie sprawować władzy przy tak zdecydowanym oporze społeczeństwa. Parlament wybrał co prawda gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta, jednak kandydat...
Pobierz PDF Kategoria: Historia
Polska pod dominacją sowiecką

Chociaż wojna skończyła się zwycięstwem koalicji antyhitlerowskiej, jednak Polska tylko formalnie należała do obozu zwycięzców. Stało się tak za przyczyną Związku Sowieckiego...
Pobierz PDF Kategoria: Kultura
Literatura - współczesna kultura polska

Początkowy okres literatury współczesnej jest sporny. Zdaniem historyków współczesność w polskiej literaturze należy liczyć od roku 1918 czyli od czasu odzyskania niepodległości. Większość krytyków i historyków przyjmuje jednak, że jest to rok 1945...
Pobierz PDF Kategoria: Kultura
Teatr - współczesna kultura polska

Wielcy twórcy teatru polskiego szukali sprzyjających warunków by łamać konwenanse i stereotypy. Ich teatr określano często teatrem awangardowym, antyteatrem - sami artyści unikali określenia teatr absurdu i groteski. Działalność Jerzego Grotowskiego (1933-1999), ...
Pobierz PDF Kategoria: Kultura
Film - współczesna kultura polska

Wybitni twórcy polskiego kina wywodzą się spośród wykładowców i absolwentów Szkoły Filmowej w Łodzi (powstała w 1948 roku). Łódzka szkoła wykształciła...
Pobierz PDF Kategoria: Kultura
Muzyka - współczesna kultura polska

Pierwszym twórcą muzyki współczesnej określono już Karola Szymanowskiego (1880-1937), który w swojej twórczości sięgał do folkloru podhalańskiego zarówno przy balecie Harnasie, Kantacie Stabat Mater czy fortepianowych Mazurkach...
Pobierz PDF Kategoria: Kultura
Sztuka - współczesna kultura polska

Rozkwit Polskiej Szkoły Plakatu znanej na świecie przypada na lata siedemdziesiąte. Wybitnymi twórcami plakatu byli Henryk Tomaszewski (1914-2005), Waldemar Świerzy, Jan Lenica (1928-2001), Jan Młodożeniec (1929- 2000). Twórczość tych wybitnych artystów okazała się ponadczasowa...
Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Turystyka

Polska od wielu lat w rankingach najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Europie plasuje się bardzo wysoko. To wszystko dzięki niezwykłej różnorodności przyrodniczej kraju a także długiej i bogatej historii...
Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Gospodarka

Obecny rozwój gospodarczy  Polski należy rozpatrywać w kontekście transformacji politycznej i ustrojowej rozpoczętej w 1989 r. Po II wojnie światowej przez prawie 50 lat Polska była pod silnymi wpływami Związku Radzieckiego, należała do bloku państw socjalistycznych. Gospodarka...
Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Osadnictwo

Sieć osadniczą w Polsce tworzą wsie i miasta. Wieś jest osadą, w której podstawowym źródłem utrzymania ludności jest rolnictwo, natomiast miasta to osiedla, którym nadano prawa miejskie i gdzie ludność zatrudniona jest w zawodach poza rolniczych, czyli w usługach i przemyśle...
Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Ludność

Potencjał ludnościowy Polski to 38,5 mln ludzi i 29. miejsce w świecie. Dla porównania, Brazylia liczy 184 mln ludzi, tj. 5 razy więcej. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 122 osoby/km². Rejony największej koncentracji to poza dużymi miastami obszary Polski centralnej i południowej...
Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Środowisko przyrodnicze

Zasadniczy wpływ na klimat Polski ma położenie geograficzne, czyli położenie w strefie klimatów umiarkowanych, w Europie Środkowej, gdzie ścierają się masy powietrza polarnomorskiego, napływające znad Atlantyku, z masami powietrza polarno-kontynentalnego z Azji...
Pobierz PDF Kategoria: Geografia
Położenie

Polska znajduje się na półkuli północnej i wschodniej, w centralnej części Europy. Położenie matematyczno-geograficzne wyznaczają skrajne punkty; na północy Przylądek Rozewie, na południu szczyt Opołonek w Bieszczadach, na wschodzie kolano Bugu, a na zachodzie kolano Odry...