LinksPortal historyczny

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Edukacyjnym Portalem Historii Polski. Znajdziecie tu Państwo wiele informacji na temat wielkich Polaków, historii Narodu Polskiego, obejrzycie filmy historyczne.

Polskie Szkoły na Litwie

Minęło 20 lat odrodzenia w Wilnie działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierzy Szkolnej”. Dzisiaj Stowarzyszenie posiada Zarząd składający się z 19 pedagogów, reprezentujących rejon wileński, solecznicki, szyrwincki, święciański, trocki i Wilno. 

Wieloletni prezes Józef Kwiatkowski kieruje pracą Zarządu, troszczy się o kontakty z ministerstwem, Sejmem i rządem. Od lat będąc radnym stołecznego samorządu czuwa nad sprawami politycznymi, dotyczącymi polskich szkół Wileńszczyzny. Z kolei pani Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia, prowadzi biuro, dba o finanse, utrzymuje kontakty z pedagogami, uczniami, poszczególnymi placówkami, przygotowując konkursy.

Lekcja historyczna

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ we współpracy z Macierzą Szkolną przygotowała pierwszą, z projektowanej serii, multimedialną Lekcję Historyczną. Przygotowany materiał ma on pomóc w przeprowadzeniu lekcji w klasach szkoły podstawowej – tu głównym wątkiem są deportacje ludności w głąb ZSRR - oraz ponadpodstawowej – tu przedstawiona została całość zagadnień związanych z czasem okupacji, ze szczególnym uwzględnieniem budowania struktur podziemia zbrojnego.