інфармацыя
XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2014

 

Założenia ogólne:

- Przewiduje się udział w Festiwalu około 30 zespołów. Zespół  liczyć winien co najmniej  8 par. O zakwalifikowaniu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.

- Dla chętnych zespołów  przewiduje się w dniach 20 – 23 lipca 2014 r. organizację  spotkań przed festiwalowych  w wybranych miastach i gminach.

- W dniach 20 – 23 lipca 2014 r. przewiduje się też spotkania przedfestiwalowe dla chętnych choreografów  zespołów   polonijnych – uczestników Festiwalu.

 

Ramowy program  przed festiwalowy (nieobowiązkowy)

 

20 VII / niedziela/                  - Przyjazdy zespołów do miast/gmin festiwalowych

21 VII / poniedziałek/                    - Próby

- Spotkania z lokalnymi zespołami, władzami i animatorami kultury, koncerty, wycieczki

22 VII / wtorek/                     - Próby

- Spotkania / koncerty/ integracyjne z lokalnymi zespołami, wycieczki

23 VII /środa/                     - Próby, koncerty

                                          - Wyjazd do Rzeszowa

                                              

Uwaga: Koncerty zespołów polonijnych w miastach i gminach przewiduje się też w dniach 26 i 27 lipca

 

 

Ramowy program Festiwalu

23.VII. – 30.VII.2014

 

23 VII /środa/                         - Przyjazdy zespołów

                                            - Narada organizacyjna

24 VII /czwartek/                   - Próby zespołów

                                            - Spotkanie integracyjne uczestników Festiwalu

25 VII /piątek/                         - Próby zespołów

                                             - Korowód zespołów polonijnych ulicami miasta

                                              - Otwarcie Festiwalu

                                              - Spotkanie delegacji zespołów z Prezydentem Miasta

                                              - Koncert powitalny

26 VII /sobota/                       DNI  POLONIJNE
                                                w Rzeszowie oraz Województwie Podkarpackim

                                               - Próby zespołów

                                               - Koncerty  zespołów polonijnych

                                               - Wystawy, kiermasze, festyny

27 VII / niedziela/                  DNI  POLONIJNE

                                            w Rzeszowie oraz Województwie Podkarpackim

       - Msza święta w intencji Polonii

                                          - Koncerty zespołów polonijnych

                                             - Wystawy, kiermasze, festyny

28 VII /poniedziałek/                - Próba do koncertu „Folklor Narodów Świata”

- Spotkanie delegacji zespołów z kierownictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

KONCERT  „FOLKLOR NARODÓW ŚWIATA”

29 VII /wtorek/                      - Próby do Koncertu Galowego

                                               - Spotkanie z władzami województwa

                                               - KONCERT GALOWY

                                               - Zakończenie Festiwalu

30 VII /środa/                         - Wyjazdy zespołów

 

 

ZAPRASZAMY! Więcej informacji na stronie: http://www.wspolnota-polska.rzeszow.pl