ArtykułyNie ma współcześnie uznawanej w stosunkach międzynarodowych definicji mniejszości. O ile prawo jednoznacznie określa, co rozumiemy przez obywatelstwo, o tyle narodowość jako stan świadomości jednostki, który wynika z identyfikacji z daną grupą etniczną trudno zdefiniować. Niemożliwe jest więc "zadekretowanie" tożsamości narodowej człowieka.

Tagi: Ukraina

 Przynależność do jakiejś grupy - społecznej, czy narodowej jest podstawową potrzebą człowieka. W tej przynależności, identyfikacji z nią wyraża się społeczna natura jednostki. Jeżeli ktoś raz zakorzeni się w określonym środowisku, to trudno jest mu wejść w nową przestrzeń i porzucić pierwotną tożsamość dla nowej tożsamości.

Tagi: Ukraina

Zdaniem księdza prof. Romana Dzwonkowskiego dwa wydarzenia wpłynęły na proces odradzania Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w okresie "pierestrojki". Pierwszym wydarzeniem jest przyjęcie przez Michiła Gorbaczowa w Moskwie, w 1988 roku sekretarza stanu, kardynała A. Casaroli, stojącego na czele delegacji Stolicy Apostolskiej przybyłej do Moskwy na obchody 1000-lecia chrztu Rusi.

Tagi: Ukraina