Ogłoszenia Archiwum

31.05.2014 16:03 UKRAINA czeka na POMOC!!!
Osoby chcące włączyć się w pomoc dla Ukrainy mogą to uczynić dokonując wpłaty na konto Caritas Polska
Osoby chcące włączyć się w pomoc dla Ukrainy mogą to uczynić dokonując wpłaty na konto Caritas Polska PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „Ukraina”. Caritas Polska zbiera fundusze na zakup lekarstw, żywności dla potrzebujących na Ukrainie.W związku z tragicznym rozwojem sytuacji na Ukrainie Caritas Polska zwraca się z apelem o pomoc dla potrzebujących. Według otrzymanych informacji od Caritas Spes ze Lwowa i z Kijowa sytuacja jest poważna. Są setki rannych. Wczoraj manifestanci schronili się przed wojskiem do kościoła św. Aleksandra w Kijowie i do tej pory tam pozostają.Caritas z Ukrainy prosi o fundusze na zakup leków, szczególnie antybiotyków, środków znieczulających oraz przeciwbólowych oraz żywności. Obecnie nie ma szans na zorganizowanie jakichkolwiek transportów z pomocą...
31.05.2014 16:03 1% dla Polaków
POLSKIE DZIECI ZE WSCHODU czekają na pomoc!
Kiedy dwadzieścia trzy lata temu powstawało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, organizacja, która miała przywrócić więzi między Polonią, Polakami w kraju i za granicą, której zadaniem było podtrzymanie milionów Polaków na Wschodzie w ich w ciągłej walce o zachowanie własnej tożsamości, zgodnie uznano, że fundamentem działalności nowo powołanej instytucji będzie wspieranie polskiej oświaty. Oświatę bowiem uznano za zasadniczy nośnik treści wpływających na kształtowanie i utrzymanie polskiej tożsamości na obczyźnie. Z dala od Ojczyzny to oświata, obok wiary przodków, staje się fundamentem, na którym stoi polonijny dom. Szkoły i nauczyciele są pierwszą i najważniejszą linią oporu, przed całkowitą asymilacją, taką, która usuwa pamięć o własnej przeszłości, o korzeniach....