Aktualności

Odsłonięcie tablicy na gmachu Ossolineum we Lwowie
8 lipca 2015 roku odsłonięto na Lwowskiej Narodowej Bibliotece im. W. Stefanyka tablicę pamiątkową informującą, że w latach 1927-1940 gmach był siedzibą Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Nowa tablica pamiątkowa ma swoją historię. Pierwsza tablica na gmachu Ossolineum była umieszczona jeszcze w 1928 roku i upamiętniała 100-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz wybitną postać założyciela Zakładu Józefa Maksymiliana hr. Ossolińskiego. Nie mogła powstać w 1917 roku w czasie I wojny światowej, lecz dopiero dziesięć lat później w odrodzonej Polsce. Autorem koncepcji tablicy był lwowski architekt profesor Michał Łużecki, medalion Józefa Maksymiliana Ossolińskiego wykonała wówczas młoda rzeźbiarka Janina Reichert, w późniejszych latach bardzo znana i ceniona artystka, lwowianka, która po II wojnie...
74. rocznica mordu polskich profesorów ze Lwowa
W dniach 2-4 lipca we Lwowie różne środowiska z Ukrainy i Polski obchodziły 74. rocznicę mordu profesorów polskich na Wzgórzach Wuleckich. W trakcie jednodniowej wizyty we Lwowie 2 lipca Bronisław Komorowski złożył wiązankę kwiatów pod symbolicznym nagrobkiem z krzyżem zbudowanym w 1991 roku przez rodziny zamordowanych. Wieczorem 4 lipca przy tym pomniku zgromadzili się przedstawiciele miejscowych organizacji polskich, a wspólną modlitwę poprowadził o. Piotr Frankiw z kościoła św. Antoniego we Lwowie. Obok pomnika wystawiona została warta honorowa harcerzy. „Tradycyjnie zbieramy się tutaj przy tym pomniku symbolicznym – powiedział Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. – Opiekujemy się tym miejscem pamięci”. „Nasza obecność jest świadectwem, że...
Polskie MSZ wspiera walkę Polaków z Grodna o dostęp do polskiej telewizji
List do prezesa TVP S.A. Juliusza Brauna, podpisany przez Konrada Pawlika, podsekretarza stanu ds. współpracy rozwojowej, Polonii i polityki wschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, w sprawie przywrócenia Polakom z Białorusi, mieszkającym przy granicy z Polską, możliwości odbioru programów polskiej telewizji publicznej opublikował na Facebooku Wiesław Kiewlak, jeden z działaczy Związku Polaków na Białorusi, walczących o umożliwienie Polakom z Grodna odbioru w swoich domach telewizji w języku polskim. Publikując list, Kiewlakprzypomina, że minęły już prawie dwa lata od momentu, kiedy z grodzieńskich sieci kablowych zniknęła ostatnia możliwość odbioru audycji telewizyjnych w języku polskim (we wrześniu 2013 roku grodzieński operator kablowy "Garant" usunął ze swojej listy retransmitowanych programów...
Poświęcenie tablicy w Samborze
W sobotę 20 czerwca br. w Samborze uroczyście poświęcono i odsłonięto tablicę ku pamięci s. Celiny Kędzierskiej i innych sióstr ze zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, które w czasie II wojny światowej opiekowały się dziećmi niezależnie od narodowości, a z narażeniem życia ukrywały dzieci żydowskie i cygańskie. Tablica została umieszczona na frontonie gmachu szkoły-internatu, który przed wojną był własnością sióstr. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym, odprawiona przez księży dekanatu samborskiego pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Kurka. Homilię wygłosił ks. Jacek Waligóra, proboszcz z Niżankowic. Oprócz parafian obecne były siostry Rodziny Maryi na czele z matką generalną Janiną Kierstan, miejscowe siostry greckokatolickie, goście z Polski, w tym grupa...
Puste słowa zamiast czynów
Zdaniem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego brakuje owoców deklaracji o pojednaniu Polaków i Ukraińców. Brak też „woli przeproszenia za zabrane kościoły łacińskie przez Kościół greckokatolicki” – takie wypowiedzi padły 11 czerwca 2015 roku w Lwowskiej Kurii Metropolitalnej podczas spotkania dziennikarzy katolickich z przewodniczącym Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy. Abp Mieczysław Mokrzycki opowiedział o spotkaniu hierarchów rzymskokatolickich i reckokatolickich z Ukrainy i Polski, które odbyło się 9 czerwca br. w Warszawie: „W 10. rocznicę wydania wspólnego listu pasterskiego biskupów greckokatolickich Ukrainy i rzymskokatolickich Polski z okazji aktu przebaczenia i pojednania, zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego abp większy Światosław...