News

XVI Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie
2015-07-22

Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie mogą się pochwalić głęboką historią i mają szczególną wagę i znaczenie.

 

Centralnym punktem tegorocznych obchodów bez wątpienia było długo oczekiwane wydarzenie – oficjalne otwarcie muzeum wielkiego Polaka, pochodzącego z ziemi Berdyczowskiej – Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Muzeum powstało z inicjatywy profesora Zdzisława Najdera – badacza twórczości Conrada i zostało sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski. 

Na sali obrad mer Berdyczowa Wasyl Mazur powitał zebranych, oddając głos konsulowi generalnemu RP w Winnicy Krzysztofowi Świderkowi, który z kolei zaznajomił wszystkich z historią powstania Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie. Krzysztof Świderek przekazał merowi Berdyczowa popiersie Josepha Conrada-Korzeniowskiego z życzeniami, aby miasto znalazło możliwość umieszczenia go na jednej z ulic, nazwanej na cześć tego wybitnego pisarza polskiego pochodzenia.

Zastępca ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP, dyrektor generalny Jacek Olbrycht zaznaczył, że kultura jest najbardziej uniwersalnym czynnikiem, łączącym i identyfikującym polski i ukraiński narody i że ta wartość pozwoliła przetrwać najcięższe czasy i myśleć z optymizmem o przyszłości. Zastępca ministra kultury Ukrainy Igor Lichowyj dodał, że Berdyczów jest jedną z duchownych stolic Europy!

W drugiej połowie dnia w ramach uroczystości z okazji Dnia Konstytucji Ukrainy, Dnia Berdyczowa, ХVІ Dni Polskiej Kultury oraz Dnia Młodzieży rozpoczął się program muzyczny „Ukraina i Polska – rodzina europejska!” z udziałem artystów, organizacji artystycznych z Berdyczowa i polonijnego zespołu „Podolski Kwiat” z Koziatynia.

W międzynarodowym konkursie piękności „Słowiańska uroda-2015” zwyciężyła Tetiana Bondar, która została uhonorowana tytułem Miss Piękności.

O 22.00 licznie zebrana na placu centralnym Berdyczowa publiczność z ogromnym entuzjazmem i radością witała utalentowanych muzyków i wykonawców z Polski. Goście i gospodarze uroczystości śpiewali i tańczyli na placu do północy. 

Jerzy Sokalski
prezes „Polskiego Radia Berdyczów”

 

Tekst ukazał się w Kurierze Galicyjskim nr 13 (233) 17 lipca – 13 sierpnia 2015

 
- NO COMMENTS -