• Oglądając mapę bitew i potyczek stoczonych na zachodnich obszarach Białorusi w czasie powstania styczniowego możemy się przekonać, że ich gęstość nie była mniejsza niż na terenie Królestwa Polskiego. W leżącym tam Grodnie...  prof. zw. dr hab. Bogumił Grott
  2014-03-17


  przeczytaj
  artykuł
 • Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej według ostatnich spisów powszechnych Na terytorium Republiki Białoruskiej w 1999 roku został zrealizowany powszechny spis ludności. Był to pierwszy spis przeprowadzony w nowych...  prof. Piotr Eberhardt
  2014-03-17


  przeczytaj
  artykuł
 • Republika Białoruś jest państwem unitarnym, położonym w centrum Europy, ze stolicą w Mińsku, ma wspólną granicę z Polską, państwami nadbałtyckimi, Rosją, i Ukrainą. W skład Republiki wchodzi sześć obwodów...  Tadeusz Gawin
  2014-03-17


  przeczytaj
  artykuł